Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed rezerwacją:

 1. Do dyspozycji klientów jest 1 łazienka.
 2. Należy przychodzić do klubu z wyprzedzeniem, by zminimalizować prawdopodobieństwo kontaktu z innymi grupami.
 3.  Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do klubu i przed jego opuszczeniem.
 4. Należy utrzymać dystans 2 metrów od innych osób od momentu wejścia do klubu.
 5. Na axe throwing może przyjść maksymalnie 15 osób, wszyscy muszą przebywać w jednym pomieszczeniu, aby unikać kontaktu z innymi grupami.
 6.  W klubie obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa, na czas gry na torze maseczki lub chusty mogą zostać zdjęte.
 7.  Zaleca się korzystanie z własnych siekier. Siekiery dostępne na recepcji będą wydawane przez pracownika po uprzednim zdezynfekowaniu. 
 8.  Po zakończeniu gry, należy opuścić klub w możliwie najkrótszym czasie.
 9.  Obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących. Prosimy o przebywanie tylko w  wyznaczonym sektorze. Szczelnie zamknięte napoje oraz przekąski wydawane są przez pracownika; rachunek wyrównuje się po zakończonej zabawie.
 10.  Prosimy, by rezerwacji dokonywać poprzez stronę internetową, Messenger, e-mail lub telefonicznie, by uniknąć gromadzenia się przy recepcji.
 11. Czas przebywania na torze może zostać skrócony w celu przeprowadzenia dezynfekcji.
Menu